Tog rev ned kjøreledning vest for Oslo – enkelte tog innstilt på Østfoldbanen

Strømproblemer fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken torsdag. Ifølge VG er det en kjøreledning som er revet ned.