Nye tall fra SSB: Høyt sykefravær i Østfold

MANGE SYKE: Sykefraværet er høyt i Østfold.

MANGE SYKE: Sykefraværet er høyt i Østfold.

DEL

Det egen- og legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2018 var på 5,8 prosent, viser SSB-tall. Dette er på nivå med fraværstallene de siste seks årene, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Blant de fylkene som har størst fravær, er Østfold. Østfold har en fraværsprosent på 6,8, mens Oslo hadde det laveste fraværet med 5,3 prosent, skriver Moss Avis.

Den nye IA-avtalen som gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022, har som mål å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 som var på 5,8 prosent.

Artikkeltags