Unaas & Co. vant milliard-kampen om verdiene i Østfold Energi

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har avvist klagen på vedtaket om å overføre halvparten av fylkeskommunens verdier i Østfold Energi til kommunene.