Trøgstad gir penger til Stolpejakten – men ikke alle som ville ha støtte fikk til sine tiltak

Knut Are Skjønberg skryter av Stolpejakten.

Knut Are Skjønberg skryter av Stolpejakten.

Flere tilbud fikk pengebevilgninger fra Trøgstad kommune onsdag. Stolpejakten var blant dem som fikk støtte.

DEL

TRØGSTAD: Politikerne i formannskapet hadde få problemer med å slutte seg til prioriteringene til ordfører Saxe Frøshaug, som ønsket å gi penger til Stolpejakten.

Ble startet av askiminger i fjor

Stolpejakten skal være et lavterskeltilbud slik at flest mulig kan delta. Stolpene ble satt opp i Trøgstad sentrum, Skjønhaug og i området ved fortet i fjor. Stolpene skal være tilgjengelige for alle uavhengig om de har nedsatt funksjonsevne, er rullestolbruker eller er funksjonsfriske. Hovedmålet er å bidra til økt aktivitet blant innbyggerne i Trøgstad kommune.

– Vi startet med å gi penger til folkehelsetiltaket fra Askim IF har tatt på seg å lage for Trøgstad. Det koster penger å gjennomføre. Vi ser at Stolpejakten 2018 ble svært vellykket. 550 trøgstinger var med på stolpejakten. Det utgjør 10 prosent av våre innbyggere. Det gjør at folk kommer seg ut i skog og mark, sier Saxe Frøshaug.

Til sammen ble 14.000 kroner bevilget til Stolpejakten for 2019, som er det samme beløpet som ble gitt i fjor.

– Vi er veldig glade for at Askim IF har gjort denne jobben for oss, sier Frøshaug.

Skjønberg særlig begeistret

Høyre-mannen Knut Are Skjønberg var særlig begeistret og snakket varmt om tiltaket.

– Stolpejakten er et kjempegodt tilbud som sørger for at folk kommer seg ut i aktivitet. Det har jeg veldig trua på. Stolpejakten er Pokémon Go for voksne, sa Skjønberg til politikerne i formannskapet.

ENIGHET: Alle i formannskapet var enige i prioriteringene rundt søknadene om pengestøtte fra frivillige lag og foreninger.

ENIGHET: Alle i formannskapet var enige i prioriteringene rundt søknadene om pengestøtte fra frivillige lag og foreninger.

Flere ba om penger

I tillegg til Askim IF og stolpejakten 2019 ba flere om penger. Yrkesmessa for ungdom og Askimregionens næringslivsforening ba om støtte etter at arrangementet ble arrangert for alle ungdomsskolene i Indre Østfold. Trøgstad gikk inn med 5000 kroner (1 krone for hver innbygger i Trøgstad) fra ordførerens fullmaktsmidler.

I tillegg var det søknad om penger fra SOS i Borg. De ønsket seg et driftstilskudd til Kirken SOS. Det ble bedt om 10.000 kroner, som ble innvilget som engangsstøtte.

Etter noe diskusjon ble formannskapet enige om å avslå en søknad fra Kreftforeningen, som ønsket 1 krone per innbygger til deres innsamlingsaksjon for 2019. Det bunner ut i at kommunen pleier å gi penger til TV-aksjonen, som politikerne mener trolig vil komme Kreftforeningen til gode på et eller annet tidspunkt.

– Vi sitter med en ganske begrenset pengesum til disposisjon gjennom formannskapet i Trøgstad. Dermed er det et ganske trangt nåløye å komme gjennom dersom man skal søke om penger fra formannskapet. Samlet er det snakk om 150.000 kroner som vi kan disponere gjennom året, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Artikkeltags