Prosjektrådmannen anbefaler ikke fritt skolevalg i Viken

Skal de videregående elevene fritt få velge de beste skolene i Viken, eller skal man begrense det frie skolevalget i den nye fylkeskommunen som etableres fra nyttår?