(SPYDEBERG) Landbruksministerens argument for å få hamp-dyrking inn i det norske landbruket er at alle EU-land unntatt Sverige har opphevet forbudet mot den tidligere nytteplanten. Grunnen til at planten er stemplet ulovlig i Norge er at den inneholder stoffet tetrahydrocannabinol (THC), som også finnes i hasj og marihuana.

Stein Håland er overrasket over landbruksministerens forslag. Selv er Håland meget skeptisk til hamp.
– Ettersom det kan brukes som et narkotisk stoff synes jegdet bør være forbudt å dyrke det i Norge, sier Håland.
Han tviler sterkt på at Hanssen får stor oppslutning om forslaget.
– Landbruksministeren mener det er stor pågang fra bønder som ønsker å importere hampfrø. Er dette tilfelle her i distriktet?
– Jeg kjenner ikke til noen som ønsker å dyrke hamp her i Indre Østfold. Jeg vet ikke hvem Hanssen har pratet med, men det må være noen få bønder i andre deler av landet, sier Stein Håland.

Da lokalavisen tok en ringerunde til distriktets bønder var det ingen av de spurte som ønsket å dyrke hamp på gården. De hadde heller ikke hørt om andre som ivret for det.
Ifølge miljøpartiet De Grønne er hamp et miljøvennlig alternativ til bomull og kunstfiber. Den lar seg også dyrke ved giftfrie metoder, og fibre fra hamp har i hundrevis av år vært brukt til blant annet tauverk og striesekker.

Det er flere enn Stein Håland som reagerer på landbruksministerens forslag. Avholdsorganisasjonen Juvente kommer med sterk kritikk av landbruksministeren etter gårsdagens utspill. Til NRK sier Juvente at Hanssen viser en uheldig holdning til narkotika.
Hanssen forsvarer seg imidlertid med at mange EU-land har tillatt hampdyrking.
– Hvis EU-land ser forskjell på hamp- og hasjplanter må vi kunne se det i Norge også, er Hanssens argument.
Også for tre år siden var spørsmålet om legalisering av hamp aktuelt i Norge. Heller ikke da fikk hamp-tilhengerne gjennomslag, for Sosial- og helsedepartementet mente det ville bli for vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige hampplanter.
– Landbruksministerens utspill bryter med gjeldende norsk landbrukspolitikk, sosialpolitikk og justispolitikk, opplyser Stein Håland, som likevel vil berømme Bjarne Håkon Hanssen for at han er villig til å gå nye veier innen norsk landbruk.
– Det er positivt at landbruksministeren prøver alternative og kreative veier innen landbruket. Likevel tror jeg kreativiteten må komme til uttrykk uten å legalisere hamp i Norge, fastslår Håland.

Fakta om hamp o Hamp er en miljøvennlig nytteplante som stammer fra Sentral-Asia. Den er dyrket
siden oldtiden som tekstilplante (stengelfibre) og oljeplante (fete oljer i frøene).
o Ettersom hamp er råstoff for hasj og marihuana er dyrking av planten forbudt i Norge.
o Planten kan brukes til å produsere alt fra tekstiler og tau til hudvennlig kosmetikk og papir.
o Hamp brukes:
- til å produsere papir uten å felle trær?
– til drivstoff uten farlige gasser?
– til biologisk plast?
– som medisin til behandling av en rekke sykdommer?
– som mat til mennesker og dyr?
– til tekstil- og kosmetikk- fremstilling?
– Dyrkes uten bruk av plantevernmidler?
– til fremstilling av 25.000 forskjellige produkter fra mat til drivstoff?
Kilder: Caplex/Hemphouse