«Vi synes dette er rart, unødvendig og forvirrende at Trøgstad kommunestyre vedtok denne navneendringen»

Innbyggertorget flytter fra kommunehuset og inn i lokalene til Trøgstad Sparebank.

Innbyggertorget flytter fra kommunehuset og inn i lokalene til Trøgstad Sparebank. Foto:

Av

Trøgstad historielag sier seg meget uenig i vedtaket og ser ingen grunn til å endre navn.

DEL

MeningerTrøgstad kommunestyre vedtok onsdag kveld den 4. desember å forandre Skjønhaug til Trøgstad – altså tettstedet Skjønhaug skal nå hete Trøgstad.

Vi funderer på hva innbyggerne i Trøgstad mener om dette?

Hvis det er sånn at en ønsker at tettstedet Skjønhaug skal hete Trøgstad, hva da med de som ikke bor i tettstedet, men i nåværende Trøgstad, hva skal de kalle seg?

Mange sier at navn og navneskikker er en del av kulturarven, og sånn sett er det kanskje fikling med kulturarven en kan komme til å bedrive ved navnebytte. Det skal en være varsom med. Ingen vil vel være historieløse.

Det dreier seg i hovedsak om to stedsnavn, Trøgstad og Skjønhaug. Begge er opprinnelig navn på gårder. Trøgstad kan også tidlig ha vært navn på et sogn. (Vi har Båstad sogn)

Begge gårdene kan spores tilbake til i hvert fall det 13 århundre..

Navnet Tprygstadir er første gang registrert i 1340. Opp igjennom historia har navnet vært skrevet på ca 20 ulike måter. Hva navnet betyr eller kommer fra er ikke klarlagt, men det betyr ikke det trygge stedet, som det jo er lett å tro.

Skjønhaug kommer fra Syonarhaugi eller sjonarhaugi som nok betyr syn eller utsikt, en haug med utsikt. Det har altså ikke noe med skjønn i betydningen pen å gjøre.

Vi mener at hvis et navn ikke blir brukt, så er det sannsynligvis ikke bruk for det. Det er en naturlig utvikling. Kan vi ikke bare la naturen gå sin gang? La virkeligheten ordne dette.

Når det er sagt, så er vi ikke bekymret for at Trøgstad-navnet skal bli borte, slett ikke. Da er vi mer bekymra for er at ordet Skjønhaug kan bli borte når det er vedtatt navneskifte.

Vi har Trøgstad kirke, Trøgstad varde, Trøgstad Fort, Trøgstad bygdemuseum, Trøgstad sparebank, Trøgstad bibliotek, Trøgstadhallen, Trøgstad ungdomsskole osv. Det var et leserbrev for noen dager siden hvor de lista opp veldig mange flere navn med Trøgstad i, så Trøgstad vil bestå – i hvert fall i overskuelig framtid.

Mange bodde i Askimveien, nå bor de i Trøgstadveien, selv om de ikke har flytt. Men det går nok helt fint, uten at noen merker forskjell.

Blåskiltet som ordføreren markerte opphengt på Båstad kirke for ikke så lenge siden, har teksten Båstad kirke i Trøgstad sogn.

Og en ting til: Hvis det er sånn at en ønsker at tettstedet Skjønhaug skal hete Trøgstad, hva da med de som ikke bor i tettstedet, men i nåværende Trøgstad, hva skal de kalle seg?

Båstingene har jo ordnet dette på sin måte, de har alltid kalt seg båstinger og vil utvilsomt fortsette med det. Men hva med de som bor i Kirkebygda, (fra kirka til Mønsteret) eller de rundt Jørgentvedt eller Riiserbukken, og som også kaller seg trøgstinger i dag. Skal de ikke få være det mer, for trøgstinger er de som bor i tettstedet, med det nye navnet Trøgstad?

Vi synes dette er rart, unødvendig og forvirrende at Trøgstad kommunestyre vedtok denne navneendringen: Tettstedet Skjønhaug endrer navn til Trøgstad.

Trøgstad Torg endrer navn til Skjønhaug Torg. Trøgstad historielag sier seg meget uenig i dette vedtaket og ser ingen grunn til å endre navn. Det skal ut til offentlig høring i to måneder og en eventuell navneendring skal også godkjennes av Språkrådet.

Artikkeltags