23 skogeiere får tilbud om at eiendommene vernes

Verner løvskogen:I Kykkelsrud er det løvskogen i ravinenedalene som skal vernes. Her er Hafslund og Vidar Glomvik grunneiere.

Verner løvskogen:I Kykkelsrud er det løvskogen i ravinenedalene som skal vernes. Her er Hafslund og Vidar Glomvik grunneiere. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Skogen til 23 grunneiere i Indre Østfold har så sjeldne og truede arter at de har fått tilbud om å verne deler av skogarealet sitt, helt frivillig.

DEL

ASKIM: Det er eiere av 2 skogeiendommer i Askim, 3 Trøgstad, 3 Eidsberg og 7 Marker som får tilbud om frivillig vern.

LES OGSÅ: 40 prosent av skogen til storgård ble vernet, men grunneier har ingen sure miner over «tapt skog»

Sjelden skog

– Alle vernesaker i Østfold i nyere tid er basert på frivillige løsninger med grunneiere. Formålet er å bevare områder med eldre skog og tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer, forklarer Fylkesmannen i Østfold, i rundskrivet til de berørte kommunene.

Om skogen vernes blir det forbudt med hogst og skogskjøtsel, men jakt i området kan fortsette. Et eventuelt vernevedtak gjøres av Stortinget. Da først, får grunneierne erstatning

LES OGSÅ:  Verner mer skog i Indre Østfold

Disse blir berørt

I Askim er det i ravinelandskap ved Kykkelsrud med løvskog der Vidar Glomvik og Hafslund Energi er grunneiere.

I Eidsberg er det tre løvskograviner ved Slitu. Berørte grunneiere er André Kjeserud på Sletner gård, Anders og Marie Østeby på Slitu gård og Anne Merete og Marco Vredebregt på Slitu.

I Marker er det utvidelse av naturreservatet nordøst i Fjella-området der Hans P. Haneborg på Lie gård er grunneier. Berørt blir også eiendommene ved Saksåsen der Christina C.H.E Haug fra Askim er grunneier, Ingebjørg J.E. Kleppe fra Ørje, Rune og Tove L. Strøm fra Ørje og Else M. Lervik, Steinar O. Lervik og Ragnhild M. Lervik fra Ørje eier grunn.

På Knoll i Marker får Arne M. Aasgaard og Ola Aasgaard på Ørje forslag om å verne en del av skogeiendommen.

LES OGSÅ: Nå skal unike skogsområder i tre kommuner vernes

I Trøgstad er det tre eiendommer med barskog og løvskog helt sør i Øyeren som berøres. Grunneiere er Elin Berger, Tone og Jon Evenby pluss Even og Gayle Culey Enger som får tilbud om frivillig vern.

I tillegg er det grunneiere i Aremark, Halden og Sarpsborg som får tilbudet.

FAKTA:

  • Skogeierne må uttale seg om verneforslaget før 8. mai.

  • Det er Miljødirektoratet som sender sin innstilling til Miljødepartementet, etter lokale innspill.

  • i 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av den norske skogen skal være vernet innen 2025.

  • Per i dag er 3 prosent vernet.

  • Skogeier får erstatning for tømmer og grunnverdi. Erstatningen er skattefri.

Artikkeltags