Askiming satt i varetekt: – Vi trenger en pause fra ham nå