Står klare til å bygge – datasenter kan gi 200 arbeidsplasser

Firmaet Digiplex håper å komme i gang med bygging av et nytt datasenter allerede i november.