Kraftig økning i sykefraværet hos hjørnesteinsbedrift: – Det er ikke så dramatisk som det ser ut til

Årsaken til at Flexit AS nesten doblet sykefraværet på ett år hadde ikke med arbeidsmiljøet å gjøre, ifølge administrerende direktør Knut Skogstad.