Stortingets transportkomité er har i dag vedtatt at man ved utbyggingen av Follobanen skal inkludere påkobling av Østre linje. Det var Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som fikk flertall for en presisering som gjør det klart at Østre linje skal med.

Reduserer reisetiden

– Dette er svært gode nyheter for regionen vår, spesielt for kommunene med mange pendlere, sier Simen Saxebøl, varaordfører for Venstre i Hobøl.

Påkoblingen av Østre linje til nytt dobbeltspor vil redusere reisetiden med 10 minutter til Oslo.

– Dette vil bety mye for pendlerne vi har i Indre Østfold i dag, og ikke minst vil det gjøre oss enda mer attraktive for nye innbyggere, fortsetter Saxebøl.

Sterkt signal

Han mener vedtaket sender et sterkt signal i forkant av den videre behandlingen av saken og pengebevilgningen i neste års statsbudsjett.

– Flertallsvedtaket i transportkomiteen er en viktig seier. Selv om ikke saken avgjøres med dette viser det klart hva flertallet vil, framhodler varaordføereren.

Flertallet i transportkomiteen tok også med at man skal tilrettelegge for den såkalte Vevelstadavgreningen under utbyggingen av Follobanen. Dette holder muligheten åpen for en eventuell senere hurtigtogsutbygging mot Europa gjennom Indre Østfold.

– Trygg på påkobling

Høyre-ordfører i Eidsberg, Erik Unaas synes vedtaket er positivt. Selv om hans parti ikke var med på presiseringen om Østre linje føler han seg trygg på at både Høyre og Frp stemmer for påkobling når saken skal til endelig behandling.

– Dette handler mest om formuleringer. Mine kontakter på Stortinget har vært helt klare på at det skal bli påkobling av Østre linje. At de andre partiene vil ha inn en egen formulering synes jeg er helt greit. Det viser bare at alle pariter er opptatt av saken, mener Unaas.