Populært spisested lagt ut for salg – én type kjøper nekter Andrij å selge til

Et­ter at Andrij Jarmolenko Viktorovitj fikk barn har rei­se­vei­en til My­sen blitt for lang, nå vur­de­rer han å sel­ge sin po­pu­læ­re re­stau­ran­t.