Moren føler ikke at Marias (22) helse blir tatt på alvor: - Hun er en kasteball

– Gi aldri opp! Med sin ukuelige viljestyrke holder ME-syke Maria Lysaker Wennersberg (22) motet oppe.