På det meste hadde Indre Østfold-bonden eneansvaret for hele 115 hunder – nå er flertallet avlivet.

Drikkevann: Slik så drikkevannet til                     Indre Østfold-bondens storfe ut. Alle foto: Mattilsynet

Drikkevann: Slik så drikkevannet til Indre Østfold-bondens storfe ut. Alle foto: Mattilsynet

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Mattilsynet mener at bonden i Indre Østfold driver i strid med dyrevelferdsloven – og har fulgt dyreholdet hans tett siden et tilsyn i oktober 2014.

Fra oktober 2014 til oktober 2015 er det fattet 20 vedtak om pålegg om utbedringer av dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige forhold. Mange av disse vedtakene er ikke etterkommet.

Ustelte og skitne

I rapporten fra tilsynet i oktober 2014 kommer det blant annet frem at mange småfe sto på utegang uten tilgang til leskur. Ved senere tilsyn har nesten 130 småfe, både geiter og sauer, stått på utegang med tilgang til et leskur som arealmessig har vært tilfredsstillende for 30 dyr.

Mattilsynet mener også at liggeunderlaget i leskuret ikke har vært tilfredsstillende på noe tidspunkt. Underlaget har vært bløtt, og fôret har blitt lagt rett ned på underlaget.

Mattilsynet beskriver videre dyrene som ustelte og skitne, med lang, uklipt ull. De mener også at dyrene har hatt tilgang til ting som de har kunnet skade seg på. Gjerdet rundt har ikke vært vedlikeholdt, slik at dyrene har kunnet sette seg fast. Under tilsyn er det funnet skadde eller syke dyr som eieren ikke har oppdaget selv eller ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Ukontrollert paring

Under to tilsyn i oktober 2014 gikk hanndyr og hunndyr sammen på uteområdene. Mattilsynet mener det har vært ukontrollert paring av sauene og geitene slik at geitene har begynt å få killinger på utegang i januar, mens sauene har startet lamming på utegang i mars.

Representanter fra Mattilsynet har også reagert på antall dyr på gården. De beskriver dyreholdet som stort og uoversiktlig.

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med bonden for å få hans versjon.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, svarer han på telefonen.

Hunder i små bur

Mannen har drevet med avl på hunder i flere år. I tilsynsrapportene kommer det frem at hundene ikke hadde tilfredsstillende oppstalling, men var plassert i par eller grupper i bur eller binger som varierte i størrelse fra 0,5 til 6 kvadratmeter. Omtrent 20 foxterriere ble oppstallet to og to i sammenleggbare metallbur, hvor det minste målte 47x76 centimeter. Opptil tre bur var stablet oppå hverandre i høyden.

Mattilsynet skriver i rapporten at med unntak for to voksne hunder og et valpekull, sto de andre hundene i bingene og burene sine mesteparten av døgnet. En av tispene med valper var dehydrert og mager.

Etter det første tilsynet kom Mattilsynet med sju varsler om vedtak og to hastevedtak. Under oppfølgingstilsynet i januar 2015 var det ikke gjort endringer når det gjaldt størrelsen på hundeburene. Etter dette tilsynet måtte 17 hunder avlives.

Avlivet 70 friske hunder

Samme måned dro Mattilsynet ut på nytt oppfølgingstilsyn. Da hadde omtrent 70 hunder blitt avlivet siden forrige gang. Dessuten hadde hundeeieren sluttet å benytte små transportbur.

I et klagebrev fra bonden og hundeeieren kommer det frem at det var en stor påkjenning for ham å måtte avlive så mange hunder på grunn av pålegget. Han skriver at han har avlet robuste dyr med meget bra gemytt, og at valpekjøpere har kommet tilbake for å kjøpe flere.

Må redusere ytterligere

Nina Brogeland Laache, seksjonssjef hos Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, sier at det aldri ble fattet vedtak om avlivning av hundene eller andre dyr.

– Vedtaket omhandlet reduksjon av dyreholdet. Det er opp til dyreeier å velge hvordan han vil løse dette, det være seg ved salg, omplassering eller avliving av hundene, sier hun.

I en av rapportene kommer det for øvrig frem at Mattilsynet hadde etablert kontakt med dyrevelferdsorganisasjonen SPCA som var villig til å ta imot alle hundene.

Laache påpeker at det er avdekket en rekke avvik i mannens dyrehold.

– Vi vurderer disse avvikene som vesentlige og som klare brudd på dyrevelferdsloven. En konsekvens av dette er at vi ikke har vurdert det som dyrevelferdsmessig forsvarlig å opprettholde et for så vidt høyt antall dyr i dyreholdet. Mattilsynet har flere saker knyttet til dyrehold med driftsproblemer og såkalte multidyrehold hvor avvikene er mange, sier hun.

Vedtak om tvangsmulkt

Nå har Mattilsynet fattet vedtak om tvangsmulkt, der dyreholder må betale 500 kroner per dag. I en begrunnelse fra desember 2015 skriver de blant annet: Mattilsynet vurderer at vedkommende med dette viser at han ikke selv har forståelse for dyrenes grunnleggende behov og for ivaretakelse av dyrenes velferd. At han mener at hans gjenværende dyr har det dyrevelferdsmessig svært bra, selv om vi under tilsyn 30.10.2015 observerte mange dyr som ikke hadde tilgang til tilfredsstillende oppstallingsforhold, vurderes som svært bekymringsfullt.

Bonden ønsker ikke å vedta Mattilsynets vedtak om å redusere hundeholdet ytterligere til maksimalt åtte hunder, hvorav maks fire skal være tisper. Han mener at hundene nå har oppstallingsrom som tilfredsstiller de minimumsstørrelsene som kreves.

Klagen er sendt til vurdering hos hovedkontoret til Mattilsynet. Saken som helhet er også sendt til landbruksdirektoratet, fordi Mattilsynet ønsker at de vurderer tilskuddsordningen i forhold til at dyreholdet ikke drives i tråd med regelverket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken