Har sett vanvittig mye dyr – men funn av døde elgkalver er et mysterium

Funnet får både grunneier og viltnemndleder til å fundere over årsaken.