Varaordfører: – Lista over ulvejegere er ufullstendig, mitt navn mangler

Også Markers varaordfører og Venstre-politiker Bjørn Borgund har krysset av på lista over ulvejakt, men navnet er ikke oppført på lista. – Jeg vil ikke ha det på meg at navnet mitt skal være hemmelig, sier han.