Mener kommunen spiser rådmenn og har en ukultur – ordføreren steiler

Glenn Bjerke i Marker Venstre frykter at ny rådmann med NVE-bakgrunn vil sette dørene på vidt gap for mer vindkraftutbygging i kommunen.