MARKER: – Nå holder vi på å ta flere nye prøver. Vi vet mer om 14 dager. Prøvene må ses over tid, informerer hytteeier Britt Wang. Etter en vannprøve tatt 26. juni ved Østre Otteid vannverk, ble det avdekket funn av to koliforme bakterier og to e.coli-mens grenseverdiene lå på null.

Hytteeierne tar selv prøver fra pumpehuset, som de selv betaler for og leverer til et godkjent laboratorium. Nå skal de nye vannprøvene sendes inn til analysering.

– Vannet kan ikke friskmeldes før det ligger håndfaste målinger, sier Wang. Derfor kan ikke vannet tas i bruk som drikkevann uten koking før tre etterfølgende prøver viser 0 i parameterverdi.

13 hytteeiere og én fastboende er knyttet til vannverket. Vannverket tar sitt vann fra Stora Lee, via et inntak cirka 50 meter ut i vika.

– Vi fortsetter å koke vannet for sikkerhets skyld, forklarer Wang.

– De fleste tar rent vann som en selvfølge, slik er vi bortskjemt her til lands. Stora Lee var godt drikkevann tidligere, sier Britt Wang. Hun antar at økt bruk og eventuelt tilsig fra hytter og utmark samlet sett kan bidra til forurensing.

 

– Mattilsynet er en kontrollinnsats som vi forholder oss til. Rent vann er noe vi alle ønsker å bidra til. Haldenkanalen har for eksempel gjort tømmestasjonen for fritidsbåter tilgjengelig for alle. Det er et viktig skritt i riktig retning, sier Wang.