- De andre pasientene vil merke dette, sier Helse Øst-direktør Tor Berge.

- Vi har valgt å prioritere denne gruppen som vi vet at statsråden er veldig opptatt av.

Direktør for psykiatridivisjonen ved Sykehuset Østfold, Irene Dahl Andersen, reagerer sterkt på kuttene fra Helse Øst. Foreløpig er det ikke klart fra hvem pengene blir tatt. Dersom kuttene kommer i psykiatrien, vil det være svært alvorlig, sier Dahl Andersen.

- Det er utenkelig å ta penger fra psykiatrien til nye aktiviteter innen rusbehandling. Grunnen er at vi allerede har store problemer med kapasiteten i psykiatrien i Østfold, sier Dahl Andersen.