Politikerne i formannskapet var enige om å sette av penger til å bygge om et kontor og treningskjøkken til to enkeltrom med bad på Trøgstadheimen. De syntes det var en enklere løsning enn å gjøre om hjemmetjenestens kontorer til seks plasser for demente i et bofellesskap. Dessuten ønsket de å utrede muligheten for å leie eller kjøpe plass i det nye Parklunden borettslag som Eidsberg Boligbyggelag skal oppføre.

Men det var i slutten av november. 6. desember ombestemte politikerne i formannskapet seg. Kanskje er seksromsløsningen bedre. Tross alt er rombehovet stort på heimen. Dessuten ble Parklunden for dyrt, mener de. Dermed blir saken utsatt.

Både to- og seksromsalternativene blir sendt over til arbeidsgruppa som utreder det framtidige behovet innen eldreomsorgen i Trøgstad. 180.000 kroner ble satt av til utredning av et av alternativene. Så får kommunestyret saken på bordet igjen i februar.

Men verandaen på heimen skal bygges inn for 30.000 kroner slik at beboerne får et større oppholdsrom i andre etasje.

Les mer om denne saken i papirutgaven eller PDF-utgaven av Smaalenenes Avis torsdag 13. desember.