Livsfarlig bakke rives

Artikkelen er over 8 år gammel

I kveld bevilger Eidsberg formannskap pengene som trengs for å rive hoppanlegget i Vardebakken.

DEL

Med en sum på 380.000 kroner blir det mulig å fjernet det gamle anlegget.

Det framstår i dag som livsfarlig. Diverse tiltak er gjort for å hindre ulykker. Blant annet ved å låse døra inn til trappen. Men låsen rives gang på gang i filler.

Bruker skogsmaskin

En egen gruppe – anført av Trond Smaadahl – har tatt på seg jobben med å få ned Vardebakken.

Ved hjelp av vinsjer og graver skal tårn og stillaser legges ned på bakken. Deretter skal materialene vinsjes opp til en lekeplass i Vardeveien.

Trapper og lysmaster skal fjernes ved hjelp av skogsmaskin. Alt av materialer skal fjernes, med unntak av hoppkant og kul, som er laget av sprengstein. Dette blir liggende.

En spesiell side av saken er at materialene inneholder kreosot, noe som setter spesielle krav til å sortere og levere avfall. Gruppa har imidlertid skaffet seg en avtale for å bli kvitt det kreosotholdige virket.

Krisemidler

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal alle de farlige delene av jobben gjøres med maskiner. I tillegg skal det legges ned betydelig med dugnad. Meningen er at Mysen IFs fotballgruppe, Mysen IFs håndballgruppe og Furukollen hoppteam skal dele pengene som ytes for å få anlegget revet.

Eidsberg kommune mener for øvrig at nabo Askim kommune også må ta på seg et økonomisk ansvar for å få bakken revet. I fjor avviste formannskapet i Askim å bevilge penger til dette. Begrunnelsen er at det ikke finnes noe som beviser at askimingene er deleier i anlegget. Men siden da har Askim IF kommet med mer positive signaler.

– Vi har på ingen måte gitt opp håpet om å få til et spleiselag for å rive Vardebakken. Men nå velger Eidsberg kommune å forskuttere hele utgiften, så får vi ta diskusjonen i etterkant om hvordan dette skal fordeles, sier Eidsberg-ordfører Knut J. Herland (Sp) i en kommentar.

Han mener det er helt uholdbart å la anlegget stå lenger uten at noe blir gjort. Nå tar kommunen av sin pott med statlige krisemidler for å få fortgang.

Rivningsgruppa hadde for øvrig regnet med å være i gang med rivingen nå, ifølge den opprinnelige planen. Her sies det at riving skal skje i løpet av 2009, og sluttføres i 2010.

Artikkeltags