Lo­ka­le be­drif­ter skri­ker et­ter lær­lin­ger – me­ner mød­re øde­leg­ger

Bedriftene mang­ler lær­lin­ger. Tors­dag gikk næ­rings­li­vet sam­men for å vise ung­dom­men hvil­ke mu­lig­he­ter som lig­ger i Ind­re Østfold.