Denne gården ble solgt for 850.000 kroner under takst

Taksten ble satt til 3,2 millioner kroner, men kjøperen fikk eiendommen langt billigere.