Gå til sidens hovedinnhold

Kunstgressbane spiser seg mot skolen

Artikkelen er over 13 år gammel

Trøgstad-fotballen ønsker seg kunstgressbane på stadion. I så fall å rundkjøringen for bussene flyttes.

Det har lenge vært klart at Trøgstad/Båstad FK ønsker seg kunstgressbane på stadion. De første planene gikk på å bytte gressbane med kunstgress. Men etterhvert fikk saken en annen vri. Nå jobbes det for å gjøre om grusbanen i stedet. Her kreves det en utvidelse for å oppnå den nødvendige størrelsen. Hvis ikke blir det heller ikke aktuelt med STUI-midler.

- Grusbanen er i dag rundt 80 x 60 meter. For å kunne spille seniorfotball må lengden minimum være 100 meter. For å få til dette må banen utvides mot ungdomsskolen. Både gangveien mot Trøgstadhallen og rundkjøringen for busser må flyttes, forklarer Morten Sætra. Han er leder i Trø/Bå FK.

Teknikk og naturutvalget i kommunen hadde denne saken oppe på sitt siste møte. De har ingen innsigelser på at grusbanen utvides dersom kunstgressplanene realiseres. Betingelsen er at alle utgifter til terrenginngrep, omlegging gangveien og av snuplassen for busser, må tas inn i fotballklubbens kostnadsberegning.

- Er du fortsatt optimist når det gjelder realiseringen av prosjektet?

- Ja. Vi jobber nå med å hente inn konkrete tall på kostnadene. Så langt har vi kun jobbet med erfaringstall. Dessuten ligger det en god del rør under banen som må flyttes. Bunnforholdene er også variable. I et hjørne ligger det også en høytspentledning. Vi vet ikke noe om kostnadsbildet på disse sakene. Men dette er ting som skal avklares nå utover høsten, avslutter Morten Sætra.