Slik fordeles kulturpengene i den nye storkommunen

Det er store forskjeller på beløpene som deles ut til kulturelle formål i den nye storkommunen.