Kulturlivet viser muskler – vil etablere kulturråd i den nye kommunen

Kulturkreftene i Indre Østfold kommune ønsker å samle seg for å få rettferdig fordeling av kulturmidler og øvingslokaler i den nye kommunen.