SKIPTVET: Korpsmusikantene brenner for kulturen i bygda og tolererer ikke at Skiptvet kommune vil kutte 100.000 kroner i kulturmidler, noe som kan gå særdeles hardt ut over bygdas skolekorps.

– Saken er på langt nær ferdigbehandlet, møtevirksomhet pågår, understreker kultursjef Per Morten Bergseth.

– Det er ikke klart hva som blir kuttet i kulturbudsjettet, hvem som blir berørt, eller hvor mye de enkelte mottakere av kommunal kulturstøtte kan ende opp med av eventuelt mindre støtte, sier han.

Kultursjefen legger til at han vet at det verserer rykter, men henstiller til lag og foreninger om å roe seg ned inntil et endelig forslag foreligger og saken kan gå til politisk behandling.

Kun 12 i skolekorpset

Trang økonomi gjorde at kommunen måtte ta et valg, som endte med å påvirke kultursektoren og kulturskolen. Det samme gjelder for flere av kommunene i distriktet.

– Dette var det eneste vi kunne gjøre. Det kan komme til å ramme elevene ved kulturskolen, men den endelige kabalen er ikke lagt, sa kultursjef Per Morten Bergseth til Smaalenenes Avis 19. mai.

Vidar Hansen leder i Skiptvet Musikkorps, er alvorlig bekymret. Han tror konsekvensen av eventuelle kutt vil føre til kroken på døra for skolekorpset i bygda.

Nå er det kun 12 musikanter, barn og unge, igjen i skolekorpset. Det er vanskelig å trekke nye inn, og vanskeligere blir det om korpset selv kanskje må dekke dirigent og innkjøp av diverse utstyr framover.

Hansen skriver i sin bekymringsmelding til Skiptvet kommune: «Etter hva vi har hørt er Skiptvet Skolekorps nå blitt fratatt sårt trengte kulturmidler. Dette vil bety kroken på døra for korpset. Om kommunen fortsatt ønsker å ha et skolekorps må nødvendige tiltak iverksettes. Kulturkontoret må på banen med innspill og deltakelse.

Skiptvet Musikkorps (voksenkorpset) har for tiden høy snittalder på medlemmene. Grunnen er minimal rekruttering fra skolekorpset. Antall medlemmer i Skiptvet Skolekorps har nå nådd smertegrensa. Dette har også ringvirkninger for oss i Skiptvet Musikkorps, skolekorpset er en viktig del av vår rekruttering».

Meldingen, som er undertegnet av styret i Skiptvet Musikkorps, er sendt ordfører, kultursjef og politikere.

Roper varsko

Under Skiptvet Musikkorps sin øvelse mandag kveld ble det protestert høylytt mot kuttplanene i kultursektoren. Den ene etter den andre reiste seg i harnisk.

– Nå har vi fått høre at vi må betale skolekorpsets dirigent selv. Jeg har selv ikke fått noen beskjed fra kommunen om hvordan kuttvedtaket vil ramme oss. Dette fikk jeg faktisk beskjed om via Askim, sier leder i Skiptvet Skolekorps, Anne-Lise Bogen.

– Takket være solide sponsormidler fra Askim og Spydeberg Sparebank, kulturstøtte og grasrotmidler har vi holdt hodet over vannet til nå, legger hun til.

Hun frykter framtida for Skiptvet Skolekorps.

– Det er synd at skolekorpset har problemer med å trekke til seg unge korpsspillere. Det samme problemet går igjen i flere kommuner. Jeg skulle ønske folk flest fikk øynene opp for hvor trivelig, godt samhold og sosialt det er å spille i korps. Jeg håper kommunen legger til rette for at det kommer flere til etter hvert.

Må kjøre til Askim

– I dag er vi så heldige at instruktør fra musikkskolen kommer for å undervise her i Skiptvet. Men det er kun dersom det er fire elever i en gruppe. Blir det færre må foreldrene kjøre barna til Askim. Jeg håper vi slipper det, det vil vanskeliggjøre vår situasjon ytterligere, påpeker Viveke Espenes.

Bjørn Skjønhaug (75) har vært aktiv utøvende helt siden han var åtte år. Han understreker at man ikke må være en vinner, for å delta i et korps.

– Vi er alle like verdifulle, her får alle sin del av kaka og gode tilbakemeldinger etter konserter og arrangementer. Jeg håper politikerne besinner seg, lar kulturmidlene få bestå til beste for hele bygda, sier den rutinerte musikanten.