Krever bedre forhold for kvinnelige fanger etter sjokkbesøk i Østfold-fengsel

FIRE PÅ ROMMET: Bak dette gjerdet soner kvinnelige fanger opp til fire på samme rom.

FIRE PÅ ROMMET: Bak dette gjerdet soner kvinnelige fanger opp til fire på samme rom. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

NRKs Helene Sandvig sjekket nylig inn ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg. Der kunne hun konstatere at opptil fire kvinnelige fanger stues sammen på rommene. Nå krever stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (AP) handling. Hun vil ikke lenger godta at kvinner skal ha dårlige soningsforhold enn menn.

DEL

Bjørnebekk Waagen er glad for at Sandvig gjennom programmet «Helene sjekker inn» har aktualisert problemstillingen rundt soningsforholdene for kvinner i Østfold-fengselet.

– Dette er noe vi har vært klar over lenge. Det er Sarpsborg kommune som eier lokalene Kriminalomsorgen leier på Ravneberget. Det begynner å bli en stund siden ordfører Sindre Martinsen Evje gjorde det klart at kommunen ønsker å bygge enerom. Problemet er at staten ikke får bestemt seg om det er ønskelig. Helene Sandvig skal ha ros for at hun nå har vært med å rette søkelyset mot de uverdige soningsforholdene. Det er helt uholdbart at kvinnelige fanger skal ha dårligere soningsforhold enn menn. Like uholdbart blir det at kvinnelige fanger i sin fortvilelse ser seg nødt til å søke overflytting til et fengsel langt fra stedet der de har sine nærmeste, og der soningsforholdene ellers er langt tøffere og sikkerheten høyere. Dette kun for å kunne legge seg alene på rommet, sier Bjørnebekk Waagen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Elise Bjørnebekk-Waagen, fastlegeordningen

Elise Bjørnebekk-Waagen, fastlegeordningen Foto:

Ansvarsfraskrivelse

Bjørnebekk-Waagen har allerede skriftlig henvendt seg til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Men hun var ikke spesielt fornøyd med svaret.

– Han viser til ordinære budsjettprosesser og den totale kapasiteten. Dette viser at han ikke har forstått at saken dreier seg om soningsforhold og nærhetsprinsipp – ikke kapasitet. En ren ansvarsfraskrivelse fra justisministerens side, mener AP-representanten fra Sarpsborg.

Ravneberget fengsel. Sindre Martinsen-Evje (t.v.) og Leif Skaug.

Ravneberget fengsel. Sindre Martinsen-Evje (t.v.) og Leif Skaug. Foto:

Følger opp saken

Elise Bjørnebekk-Waagen sitter selv i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Men det hindrer ikke at det er hun som har frontet saken som partiets representanter i justiskomiteen nå fører videre. De vil ta opp saken i forbindelse med statsbudsjettet.

– Medlemmene vil påpeke at det det store utfordringer når det gjelder straffegjennomføring for kvinner i fengsel. De er kjent med forholdene på Ravneberget, og også at Sarpsborg kommune er villige til å stå for investeringen for bedring av soningsforholdene forutsatt en langsiktig avtale med Kriminalomsorgen. De forventer nå at regjeringen følger opp initiativet fra kommunen. Arbeiderpartiet håper på støtte fra et flertall slik at departementet tar tak i saken. Investeringen vil ikke medføre veldig mye høyere husleie for Kriminalomsorgen. Dette må vi uansett ta oss råd til. Vi kan ikke leve med forskjellene som nå råder hva angår soning for menn og kvinner, fastslår Elise Bjørnebekk-Waagen.

Fengselsleder Leif Skaug er for øvrig også krystallklar på at enerom ville gitt langt mer ro og bedre soning for kvinnene som kommer til Ravneberget fengsel.

Artikkeltags