Gå til sidens hovedinnhold

Olafsen håper hovedsetet for det nye politidistriktet blir værende i Follo

Artikkelen er over 6 år gammel

Politimester Arne Jørgen Olafsen har seks kriterier for plassering av det nye hovedkvarteret i Øst politidistrikt. Sentral beliggenhet er ett av dem.

SKI: Det er først den 10. juni at Stortinget skal vedta den nye politireformen. Det ligger i kortene at 27 politidistrikter skal bli til 12.

Follo vil etter all sannsynlighet bli slått sammen med Østfold og Romerike politidistrikt.
På bakgrunn av dette er debatten rundt plasseringen av det nye hovedsetet i full gang.

– Hvor mener du det nye administrasjonsstedet bør ligge?

– Det har jeg ikke tatt stilling til, men jeg har mine kriterier og tanker om hva som er mest hensiktsmessig, sier Olafsen til ØB.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Politimesteren har satt opp seks kriterier han mener er vesentlig i plasserings-debatten.
Det første er sentral beliggenhet i det nye distriktet. Deretter nevner Olafsen nærhet til offentlig kommunikasjon.

– Det er bare å se ut av vinduet her. Du kommer jo ikke mye nærmere kollektiv transport, sier han.

Videre peker Olafsen på at det nye hovedsetet bør plasseres i et allerede egnet og moderne bygg.
Det siste han mener er vesentlig å ta med seg i debatten, er at bygget bør være sentrumsnært og nært de største byene. I tillegg mener han at dem som skal vedta dette til slutt, må se på arbeidsmarkedet i det aktuelle området.

– Det må være interessant å søke på jobber og ikke minst etablere seg i det nye hovedsetet, sier Olafsen.

Ber folk engasjere seg

Politimesteren har vært i møter med alle de syv ordførerne i Follo-distriktet med lokalisering som tema.

– Jeg har fortalt om viktigheten av at de engasjerer seg og gjør seg opp en mening. Debatten er godt i gang i de andre distriktene. Nå bør Follo også delta i debatten, sier Olafsen.

Avgjørelsen for hvor administrasjonsstedet blir plassert, tror politimesteren vil skje i løpet av høsten.
Han vil samtidig poengtere at Follos befolkning ikke skal merke noe forskjell i hverdagen om Ski og Follo ikke blir valgt.

Han mener det er svært viktig å få frem at opp mot 50 arbeidsplasser vil forsvinne, om hovedsetet blir i Sarpsborg eller Lillestrøm.

Det fordeler seg mellom 30 personer som er knyttet opp til operasjonssentralen, i tillegg til 20 personer i administrasjonen. Alle disse vil bli flyttet til det nye hovedkvarteret.

«Opsen» er for liten i Ski

Det nye hovedsetet vil huse politisjefen og administrasjonen. Operasjonssentralen vil bli dobbelt så stor som den som i dag er i Ski. Tar vi med arresten, vil det nye administrasjonsstedet romme cirka 120 personer.
Olafsen er klar på at også politihuset i Ski har sine begrensninger, slik det er utformet i dag.

– Operasjonssentralen er en utfordring i forhold til utvidelse. Ingenting er umulig, men på Grålum (Sarpsborg red anm.) er de i stand til å klare denne delen enklere, sier Olafsen.

Det skal også ansettes politimestere i de nye distriktene. Her har det versert mange rykter. Mange peker i retning Olafsen som den nye sjefen.

– Vil du bli sjef i Øst politidistrikt?

– Det vet jeg faktisk ikke. Jeg må avvente hvordan det nye distriktet blir og ikke minst hva dette vil kreve av den nye sjefen, sier Olafsen.

Kommentarer til denne saken