I torsdagens utgave av Smaalenenes Avis har styret i Ørje båtforening et langt leserinlegg. Der pekes det på at slusene i Ørje er stengt på niende året. Siden 2005 har det kun vært mulig å sluse nedover - fra Rødenessjøen og videre nedover i Haldenvassdraget. Det er fordi det er edelkreps i Rødenessjøen - og signalkreps i Øymarksjøen. Signalkrepsen er bærer av krepsepest. Slusene ble stengt for å hindre smitte i Rødenessjøen.

I leserbrevet minner styret om at grensebygda har en mann på Stortinget.

- Kan ikke du høre med styrmennene i den blåblå regjeringsskuta? Spør om det er mulig å overprøve Mattilsynet som har bestemt at slusene skal være stengt, spør de.

Og Lauvås gjorde som han ble bedt om. Han stilte umiddelbart fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) et spørsmål. Vil statsråden ta initiativ til at Ørje sluser igjen kan åpnes? I så fall, når kan vi forvente at de er i fullt drift? Lauvås peker også på at turisttrafikken på Haldenkanalen rammes. Stengte sluser setter satsingen på turistutviklingen i kommunene langs Haldenvassdraget tilbake.

- Statsråden må svare innen en uke, sier Lauvås.

- Du har stilt fiskeriministere dette spørsmålet før, du?

- Ja. Både til Helga Pedersen og Lisbeth Berg Hansen, begge Ap. Det er verdt å merke seg at begge gangene var de daværende opposisjonspartiene Høyre og Frp veldig enige med meg. Nå er de i regjering. Derfor forventer jeg nå at noe skjer, sier Lauvås.