Her er det lov å krepse i år

Krepsesesongen er i gang i dag. Her er stedene det er lov og forbudt å krepse.

DEL

– Det er i utgangspunktet lov i alle vann som har kreps. Man kan krepse i Mysenelva, Hæravassdraget, Lyseren og noen småvann her og der, men grunneiers tillatelse må alltid innhentes før fisket starter, forteller Vilt- og Utmarksrådgiver i Indre Østfold kommune, Pål Sindre Svae (32), og minner om at minstemålet for kreps er 9,5 centimeter.

Etter den amerikanske signalkrepsen ankom Norge, har bestanden av edelkreps sunket. Edelkreps dør av krepsepest og den er følsom for vannkvalitet, gjengroing og forurensning.

Kreps *** Local Caption *** ææ

Kreps *** Local Caption *** ææ Foto:

– Signalkrepsen har dessverre spredt seg til flere steder i Østfold. Den bærer med seg krepsepest og tar livet av edelkreps, som er den arten som finnes naturlig i Norge. Det er forbudt å ta opp signalkreps, sier Elin Kollerud (41) fra Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

Bestanden synker

Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen.

– Soppen er rundt omkring i vannet, så sykdommen er meget smittsom. Derfor er det viktig å være påpasselig med å ikke videreføre soppen, sier hun.

Generelle råd fra Mattilsynet for å hindre spredning av smitte:

• Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.

• Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.

• Melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.»

Edelkreps finnes fortsatt på rundt 600 lokaliteter i Norge, men den er en truet art.

– Lyseren er et eksempel med bra bestand, forteller Kollerud.

Forbudte områder i Østfold

I Glomma nedstrøms Braskereidfoss, Store Le, Hobølvassdraget og deler av Haldenvassdraget er det forbudt å krepse på grunn av krepsepest og utbredelse av signalkreps, ifølge Kollerud.

Artikkeltags