Regnskapsfører til Henning Solbergs firma advarte om usikkerhet til fortsatt drift

Regnskapsføreren påpekte usikkerheten rundt Dekknor Norge AS' virke på grunn av rettstvister og dårlig resultat.