Senterpartiet har levert to representantforslag om omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

– Vedtakene i juni ble gjort med knappest mulig flertall. Det er behov for at et nytt storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, og kommunalpolitisk talsperson, Heidi Greni.

LES OGSÅ: Håpet ny regjering skulle skrote Viken-planene, men nå blir det heller full fart fremover

Opptatt av frivillighet

I representantforslaget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing heter det blant annet:

«Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket. Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling».

I forslaget står det også at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet.

Når det gjelder regionreformen kom Arbeiderpartiet før Senterpartiet med sitt forslag om å reversere Viken-sammenslåingen. Nå fremmer Senterpartiet forslag om å oppheve resten av fylkes-tvangssammenslåingene.

LES OGSÅ: Ikke lenger flertall for tvang – nå kan kommunene søke om å slippe kommunesammenslåing

Arnstad og Greni i Senterpartiet sier de regner med støtte fra Arbeiderpartiet og SV, og håper også på støtte fra KrF. Partiet gikk mot tvangssammenslåing av kommuner da saken var til behandling i Stortinget i juni.

Får neppe Krf-støtte

Til Kommunal Rapport sier KrFs nestleder Olaug Bollestad at partiet neppe vil støtte forslagene fra Ap og Sp.

– Dette er ikke en type sak som egner seg for reversering, selv om vi i KrF stemte mot tvangssammenslåinger. KrF gikk ikke til valg på reversering slik Sp gjorde, minner Bollestad om.

Ifølge samme avis holder hun samtidig muligheten åpen for å se på enkeltsaker på nytt hvis «særlige momenter gjør det riktig».

LES OGSÅ: Nå sier også Buskerud nei til Viken