Fellesnemnda: Første lokaliseringssak gikk til omkamp

Trøgstads ordfører Saxe Frøshaug mente man burde ta i bruk ledige offentlige lokaler fremfor å leie seg inn på det private markedet.

Trøgstads ordfører Saxe Frøshaug mente man burde ta i bruk ledige offentlige lokaler fremfor å leie seg inn på det private markedet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag kveld skulle Fellesnemnda for den nye storkommunen fatte sitt aller første av en lang rekke lokaliseringsvedtak. Men slik gikk det ikke.

DEL

ASKIM: 17. oktober i fjor gikk Fellesnemnda enstemmig inn for å utrede et mulig samarbeid i forkant av etableringen av den nye kommunen på noen få utvalgte fag- og tjenesteområder, av politikerne gjerne omtalt som de lavthengende fruktene, altså de tjenestene det er lettest å samle og som ikke innebærer noen særskilt endring i innbyggernes tjenestetilbud.

Fem områder ble pekt ut:

a) Innkjøp av kommunale varer og tjenester

b) Skatt og innfordring

c) Barnevern

d) Kommuneoverlegefunksjonene

e) Nav

Ville leie private lokaler

Tirsdag var kvelden kommet da den aller første av en lang rekke lokaliseringsvedtak skulle gjøres.

Prosjektleder Bjørn Sjøvold fremmet forslag om å samlokalisere skatteoppkreverkontorene i Indre Østfold og ba om fullmakt til å forhandle frem leieavtale for aktuelle lokaler.

Sjøvold så for seg en samlokalisering med Skatt Øst i Askim som et ledd i å trygge de 25 statlige arbeidsplasser i regionen og håpet å ha samlet de tre skatteoppkreverkontorene der innen 1. september i år.

(Saken fortsetter under bildet)

ANSATTE: Anne M. Degnes (t.v.) og Toril M. Johansen jobber ved skatteoppkreverkontoret i henholdsvis Askim og Eidsberg. De fulgte debatten om sin fremtidige arbeidsplass. Her snakker de med seniorrådgiver Stein Ove Pettersen i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han følger sammenslåingsprosessen i Indre Østfold som observatør. – For å lære, forklarer han.

ANSATTE: Anne M. Degnes (t.v.) og Toril M. Johansen jobber ved skatteoppkreverkontoret i henholdsvis Askim og Eidsberg. De fulgte debatten om sin fremtidige arbeidsplass. Her snakker de med seniorrådgiver Stein Ove Pettersen i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han følger sammenslåingsprosessen i Indre Østfold som observatør. – For å lære, forklarer han. Foto:

Het debatt

Da brøt stormen løs:

– Jeg har trodd at vi ved omorganiseringer inn i ny kommune har hatt som mål at eksisterende bygningsmasse skal utnyttes og at utgiftene skal kunne tas ned. Her opplever vi det motsatte; nye lokaler skal leies til tross for at dagens samlede bygningsmasse er mer enn stor nok, og man legger opp til en kostnadsøkning som årlig kanskje kan beløpe seg til 1 million kroner, sa Trøgstads ordfører Saxe Frøshaug (Sp). Han ba om at saken ble utsatt til man hadde klar en helhetlig plan for hvor alle de ulike tjenestene i den nye kommunen skal være.

Etter et gruppemøte konkluderte også Arbeiderpartiets representanter med at de var enige med Senterpartiet.

Men utsettelsesforslaget falt med én stemme.

Og debatten fortsatte dermed med stadig høyere temperatur.

(Saken fortsetter under bildet)

KASTET JAKKA: Prosjektleder Bjørn Sjøvold syntes det ble hett i bystyresalen og kastet dressjakka.

KASTET JAKKA: Prosjektleder Bjørn Sjøvold syntes det ble hett i bystyresalen og kastet dressjakka. Foto:

Egne lokaler ikke alltid billigere

– Dette skal bli en spennende prosess. Jeg er enig i at vi skal ha en oversikt over den samlede eiendomsmassen i den nye kommunen. Men man skjønner ikke eiendomsforvaltning om man tror at det alltid er billigere å bruke egne lokaler enn å leie i det private markedet, sa Thor Hals (H), leder i Fellesnemnda og ordfører i Askim. Han viste til at Askim kommune i sin tid sparte 1,1 millioner kroner i året på å selge Torggata 5 og heller leie lokaler.

Tillitsvalgte

Da debatten var på sitt heteste og Sjøvold hadde kastet jakken var det Øyvind Reymert (KrF) og hans partssammensatte utvalg (utvalg bestående av politikere og tillitsvalgte) som kom fellesnemnda til unnsetning.

De hadde hatt møte før Fellesnemnda og vedtatt en innstilling som Fellesnemnda enstemmig kunne slutte seg til.

Det innebærer at Sjøvold skal utrede aktuelle leieavtaler for aktuelle lokaler og at alternativene skal legges frem for Fellesnemnda for endelig godkjenning.

– Det første forslaget var en blankofullmakt for Sjøvold til å inngå avtale, nå begrenset vi hans fullmakter noe og samtidig får Fellesnemnda alternativer å velge i, forklarer Reymert, som opplyser at dette vedtaket også gir bedre tid til drøftinger med de berørte ansatte ved skatteoppkreverkontorene, noe de tillitsvalgte var opptatt av.

Flere av de tillitsvalgte og ansatte ved kemnerkontorene fulgte da også debatten i Fellesnemnda.

PS: Vi legger til at prosjektleder Bjørn Sjøvold i en sak tidligere på kvelden om risikoanalyse knyttet til bygging av den nye kommunen hadde blitt bedt om å nevne de største risikoelementene for at man ikke blir klar i tide:

– På første plass er ting som forsinker prosessene våre, politiske omkamper og at saker tas i flere omganger, svarte Sjøvold.

Kemnerne i Indre Østfold

De fem kommunene som skal slå seg sammen har i dag tre slike skatteoppkreverkontorer:

Skatteoppkreveren i Askim leverer også samme tjeneste til Skiptvet kommune.

I Eidsberg er det felles avdeling for Eidsberg og Trøgstad.

Skatteoppkreverkontoret for Hobøl og Spydeberg ligger i dag i Hobøl.

Tilsammen sysselsetter de tre kontorene rundt 14-15 årsverk.

Artikkeltags