Dette går fram av en ny undersøkelse gjennomført av World Wildlife Fund (WWF).

– Når kommunene ikke blir satt under tvang, snur de ryggen til naturvernet, konstaterer generalsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson overfor Dagsavisen.

Dropper krafttak

16. mai i fjor presenterte regjeringen et «krafttak for miljø og samfunnsutvikling i kommunene». Meningen var å få kommunene til å bli mer opptatte av temaer som klima og energi og miljøbasert næringsutvikling, men også «viktige arealpolitiske hensyn». Dette skulle skje ved at kommunene dannet ulike nettverk bestående av fire til seks kommuner.

– Men nå viser våre tall at kommunene ikke gidder å delta i det såkalte arealnettverket, som er det viktigste nettverket i forhold til klassisk naturvern, opplyser Hansson.

Etter å ha vært i kontakt med KS og kommunene selv, har WWF kommet fram til at kun 48 av landets kommuner er med i arealnettverket. Det tilsvarer 10,7 prosent av kommunene.

Svak Sp-deltakelse

WWF har også sett på hvor mange av kommunene som både er med i arealnettverket og som i tillegg har egen miljøvernleder. Dette gjelder bare for 22 kommuner, tilsvarende 5,3 prosent.

Av landets 115 kommuner med Sp-ordfører er det kun to som både deltar i arealnettverket og som også har miljøvernleder. Hansson er ikke overrasket.

– Dette er uttrykk for Senterpartiets saftige hykleri på naturvernområdet. Sp er mot praktisk naturvern. De er mot alt som kan begrense grunneiernes, skogeiernes og bøndenes næringsinteresser, slår han fast.

Størst interesse for det WWF omtaler og oppfatter som klassisk naturvern er det i SV-styrte kommuner, men andelen med både deltakelse i arealnettverket og egen miljøvernleder er likevel ikke høyere enn 12 prosent.

Ødelegger og utrydder

Kommunene forvalter nærmere 90 prosent av arealet i Norge. I sommer konkluderte Riksrevisjonen med at store deler av norsk natur blir ødelagt som følge av dårlig arealforvaltning. I fjellheimen bygges det hytter som aldri før.

Samtidig viser Norsk Rødliste 2006 at nærmere 2.000 norske arter er truet. Dette forhindrer ikke kommunene fra å planlegge nedbygging av områder hvor truede arter holder til.

I valgkampen er det knapt nok blitt snakket om natur og miljø, konstaterer WWF. En gjennomgang av de 19 fylkespartiprogrammene for hvert parti, avdekker at dette ikke er noen tilfeldighet.

Bare tre partiprogrammer inneholder noe spesifikt i forhold til å heve miljøkompetansen, konstaterer WWF. De eneste som sier noe om dette er Buskerud Venstre og SV i Buskerud og Oslo. (ANB)