De to kommunene tok en felles anbudsrunde og fem leverandører la inn anbud. Valget falt på Canon, som nå har tegnet en treårsavtale med de to IØ-kommunene. De fire andre aktørene som var med i budkampen, var Ricoh, Minolta, Sharp og Xerox. Hvor stor avtalen vil bli i kroner og øre, er avhengig av hvilket behov for utskifting av kopieringsmaskiner som melder seg.