Her trives elevene best i Østfold

TRIVSEL: Ingen elever i Østfold trives mer på skolen enn elevene på Kirkelund skole i Skiptvet. Vi besøkte skolen under den årlige trivselsuka da elevene i 5. – 7.-klassen samles og blandes for å lære hver andre bedre å kjenne.

TRIVSEL: Ingen elever i Østfold trives mer på skolen enn elevene på Kirkelund skole i Skiptvet. Vi besøkte skolen under den årlige trivselsuka da elevene i 5. – 7.-klassen samles og blandes for å lære hver andre bedre å kjenne.

Artikkelen er over 3 år gammel

Ingen elever i Østfold har det triveligere enn barna på Kirkelund skole i Skipvet.

DEL

SKIPTVET: Det viser elevundersøkelsen for skoleåret 2016/2017. Også året før lå Skiptvet-skolen helt i fylkestoppen.

– Og mobbing er det så lite av at det knapt vises i tallene, forklarer rektor Anne-Jorid Thomassen Næss. Hun er naturlig nok svært fornøyd med årets undersøkelse, men understreker at skolen har nulltoleranse for mobbing.

– Et mobbetilfelle er ett for mye, forklarer rektoren som også vil gi lærerne ved skolen honnær for de gode resultatene.

Følger Olweus

– Skolens lærere er flinke til å gjøre det beste for elevene hele tiden og her ved skolen mener vi at trivsel også gir god læring.

Kirkelund skole er også kvalifisert som en Olweus-skole.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.

Programmet er utviklet av professor Dan Olweus ved Universitetet i Bergen.

Trivselsuke

Så stor fokus har skolen på trivsel at den hver uke arrangerer en egen trivselsuke med sin egen timeplan - ledet av en egen trivselssjef; Trine Hansen.

– Én uke i året har vi trivselsuke for elevene i 5. til 7.-klasse. Da deler vi elevene inn i åtte grupper på tvers av klasser og trinn. Vi følger den generelle læreplanen, men elevene på tvers av alder samarbeider om oppgavene i alle fag, forklarer Hansen.

– Det er jo ofte slik at de yngre elevene opplever de eldre elevene som skumle, men gjennom trivselsuka lærer elevene å bli tryggere på hverandre, legger Hansen til.

Fakta om Kirkelund skole

Kirkelund er en barne- og ungdomsskole i Skiptvet med elever fra 5. til 10 . klassetrinn.

Skolen har rundt 310 elever og 44 ansatte.

En uke i året arrangerer skolen en trivselsuke hvor elevene i 5. - 7. klasse blandes på tvers av klasser og trinn.

Artikkeltags