Et enstemmig utvalg for plansaker sa nylig ja til at St. Maria Katolske kirke i Askim får dispensasjon fra reguleringsplanen for et område mellom Furuseth og Eidsveien som er regulert til bolig.

Kirken kjøpte eiendommen det er snakk om nettopp med tanke på flere parkeringsplasser. Pater Pjotr Pisarek opplyser i søknaden at det spesielt på søndager er behov for flere plasser.

Berørte naboer og offentlige myndigheter har fått varsel, og det har kommet inn to uttalelser.

Statens vegvesen motsetter seg ikke søknaden, mens nærmeste nabo, Elisabeth Jørgensen i Eidsbergveien 36, ønsket at dispensasjon ikke gis. Hun og hennes familie frykter at parkeringsplassene vil medføre mer støy og innsyn på deres eiendom.

Som tiltak mot det foreslår kommunen at det plantes en høy hekk langs eiendomsgrensen når parkeringsplassen opparbeides.