Sykehuset får kraftig kritikk fra Sivilombudsmannen: – Dette er alvorlig

Sykehuset Østfold har kritikkverdig høy bruk av tvang på psykiatrisk avdeling. Det fastslår Sivilombudsmannen i en fersk rapport.