Rundt 500 ut i sykehusstreik etter brudd i meklingen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

LO og YS fant at meklingen var så fastlåst at brudd ikke kunne unngås da fristen utløp ved midnatt tirsdag. Dermed er det streikved norske sykehus fra i dag onsdag. Ved Sykehuset Østfold på Kalnes blir det i første omgang tatt ut 60 ansatte i streik.

DEL

Da fristen utløp ved midnatt tirsdag var partene i sykehusoppgjøret fortsatt ikke kommet til enighet under meklingen. Allerede ved 21-tiden opplyste riksmekleren at meklingen var fastlåst. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

- Vi kunne ikke gi oss på dette og det vil vi heller ikke gjøre, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet til NTB.

En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Les også: Dette vil streiken bety for pasientene

Kan gi unntak

LO Stat, som har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet, tar ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse onsdag. YS tar ut 190 medlemmer i streik ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen.

- Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter.

Skoghaug i Fagforbundet understreker at de vil gjøre det de kan for å unngå at streiken går til tvungen lønnsnemd.

Blodig urettferdig

De streikende partene påpeker at i kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. LO og YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Thorkildsen i YS Spekter.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, ser det ikke på samme måte.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Han viser til at minstegrensene på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningene ble videreført i fjor.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier Nilssen.

Fakta om sykehusoppgjøret

Disse tas ut i streik:

LO Stat har 303 medlemmer i første streikeuttak:

* Oslo universitetssykehus HF: 119 ansatte

* St. Olavs Hospital HF: 51 ansatte

* Sørlandet Sykehus HF: 62 ansatte

* Helse Bergen HF: 71 ansatte

YS-forbundene Delta har 190 medlemmer i første streikeuttak:

* Helse Bergen HF: 53 ansatte

* St. Olavs Hospital HF: 35

* Sørlandet Sykehus HF: 35

* Sykehuset Østfold HF: 60

Artikkeltags