Nå skal pasienter på Kalnes behandles i brakker

Sykehuset på Kalnes setter opp en brakkerigg for å ta unna kø.