Ingen hørte Trond Erik rope på hjelp da han lå skadet på Glava – så tenkte han ut noe lurt

– Jeg skulle så gjerne få takket de som fant meg og hjalp meg, sier yrkessjåfør Trond Erik Johnsen.