Flere indre østfoldinger har søkt på lederstillinger hos Statens Vegvesen

Det kom inn totalt 108 søknader på tre lederstillinger i Statens Vegvesen.