Avsløringen av skjebnen til barnehjemsbarn i Bergen og Oslo har gitt en skremmende skildring av forholdene. En rekke barnehjemsbarn har forklart seg til granskningsutvalg. For tre i Bergen ble påkjenningen rundt granskningen så stor at de tok sine egne liv.

Morten Aasterud i Sarpsborg er kontaktperson for Østfold-gruppen. Personer som bor i Østfold og som har vært utsatt for overgrep og urett som barnehjemsbarn, kan kontakte ham. Østfold-gruppen består i dag av rundt ti personer.

Fikk billghetserstatning

– Det er på sin plass med en landsomfattende granskning. Granskningen av disse forholdene må ikke begrenses til Bergen og Oslo, sier «Jan-Arild», en tidligere Oslo-gutt, som nå bor i Indre Østfold. Av hensyn til sin familie ønsker han ikke å stå fram med sitt reelle navn.

«Jan-Arild» ble plassert på barnehjem som ni-åring i 1952 og ble seksuelt misbrukt av fritids-lederen der i tre år. I 1997 fikk han 90.000 kroner i billighetserstatning. Det var under halvparten av summen som han søkte om. I årevis ble han og åtte andre gutter på barnehjemmet seksuelt misbrukt av en av fritidslederne. Overgriperen ble dømt til tre år og en måneds fengsel samt fem års sikring.

Helt til 1993 holdt «Jan-Arild» overgrepene skjult for alle. Først etter et psykisk sammenbrudd fortalte han sine nærmeste om overgrepene.

Holdt det skjult

– Jeg bar på dette i alle år og fortalte det ikke til noen, ikke engang til kona mi, før jeg brøt sammen. Da kom jeg ut med alt, sier han.

«Jan-Arild» understreker at ikke alle skal tas over en kam. Flere av lederne på barnehjemmet var oppofrende og flinke. Men noen var kyniske og kalde og utnyttet situasjonen.

Mange barnehjemsbarn i Oslo ble sendt til bondegårder i Østfold som billig arbeidskraft. Noen av dem opplevde å bli seksuelt misbruk. Både gutter og jenter. Dette skjedde på 50- og 60-tallet.

– Mye er blitt dysset ned, men forhåpentlig vil granskningen som kommer i tiden framover sette søkelys på problematikken. Det er viktig at vi kommer i kontakt med menneskene som var utsatt for dette, sier «Jan-Arild».

– Hva kan man oppnå ved å gå inn i Østfold-gruppen?

– Mange har behov for å snakke med likesinnede som forstår dem. I gruppa kan man få råd om hvordan man skal gå fram for å få erstatning. Vi kjenner dessuten til at granskningsutvalget i Oslo er interessert i å komme i kontakt med så mange som mulig.