Administrasjonssjef Jan Henrik Thyrhaug hadde lagt fram et forslag i kommunestyremøtet om å si nei til all utleie av eiendommen Fossum – hva det enn måtte være. Thyrhaug vil holde eiendommen ren for heftelser, slik at den kan selges.Politikerne mener noe annet. De slo ettertrykkelig fast at kommunen ønsker en langsiktig leieavtale med Indre Østfold modellflyklubb (IØM). Bare Senterpartiet stemte for Thyrhaugs forslag.

Skal omreguleres

Imidlertid nekter fylkesmannen å godta at kommunen sier ja til modellfly, uten at det foretas full omregulering av området som klubben skal bruke. Uten slik omregulering ville Fylkesmannen sette ned foten, noe som betyr ekstra måneder med ventetid. Derfor sa politikerne formelt ja til oppstart av omregulering for deler av eiendommen Fossum. Dette betyr også at naboer og andre høringsinstanser skal høres.

Les mer om denne saken i papirutgaven eller PDF-utgaven av Smaalenenes Avis onsdag 30. september (kr. 15).