Alle kommuner kan nå få støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett for innbyggerne.

– Med den nye ordningen får vi bedre tilgang på gratis wifi-soner i kommunene slik at enda flere får mulighet til å bruke digitale tjenester, forklarer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Offentlige steder

Som en del av EØS-avtalen får kommunene mulighet til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek.

– I kombinasjon med den etablerte støtteordningen for bredbånd, vil den nye EU-ordningen også legge til rette for tilgang til digitale tjenester i områder hvor det i dag ikke er tilfredsstillende nettilgang, forklarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

EU setter av inntil 1,2 milliarder kroner til ordningen som løper til og med 2020.

Inn- og utland

Den norske deltakelsen i EU-ordningen gjør at besøkende fra EU-land kan nyte godt av ordningen i Norge. Det samme gjelder nordmenn som er på besøk i EU-land. De kan bruke wifi-soner etablert som del av ordningen i andre land.

– Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet, sier Sanner, og legger til at Digihjelpen allerede er etablert som en støtteordning og et veiledningstilbud i kommunene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har det nasjonale ansvaret for den praktiske oppfølgingen av den nye ordningen i Norge. Dette omfatter blant annet teknisk veiledning og informasjon til kommunene, som kan søke om støtte enkeltvis eller i grupper.

Saken fortsetter under bildet.

Gratis for brukeren

Søknad om støtte skal enkelt kunne fremmes gjennom en EU-sentral portal. Støttebeløpet på 150.000-200.000 kroner per kommune kan dekke inntil hundre prosent av kostnadene til utstyr og installering .

– Tilbudet må være gratis for brukerne, understreker Sanner.

Brukeren trenger kun å registrere seg én gang. Det betyr at man vil få automatisk tilgang til alle Wifi4EU-nettverk i hele Europa med samme enhet.

– Jeg tror denne ordningen vil være et positivt bidrag til innbyggerne. Nå øker muligheten for tilgang til internett mange steder, kommer det fra samferdselsministeren.