Ynglingene har skjedd i tre områder i Hedmark, skriver Høgskolen i Hedmark i sin rapport. Dette betyr at det ikke er registrert yngling i Østfold.

Mens det i 2007 ikke ble påvist ynglinger av ulv i Norge, tyder alt på at det er født minst 11 valper i de tre revirene i 2008. Den skandinaviske bestanden ble beregnet til mellom 166 og 210 dyr. Hvor mange av valpene som fortsatt er i live er ukjent.