- Selv om Jernbaneverket ikke har trukket en endelig konklusjon, var dette en kjempenyhet for Indre Østfold. Derfor regner jeg med at Østre linje er med i planene når Jernbaneverket i november sender sin anbefaling videre til departementet, sier Askim-ordfører Trygve Westgård.

Han har, som eneste Indre Østfold-representant, vært i et møte med Jernbaneverket sammen med flere sentrale politikere fra kommunene langs Østfoldbanen.

Ifølge Westgård viser det samfunnsøkonomiske regnskapet at det er mest lønnsomt at Østre linje kobler seg på ved Ski og at togene derfra går uten stopp fra Ski til Oslo. Prislappen på dette dobbeltsporet er kalkulert til 11,1 milliarder kroner - mot 13,6 milliarder dersom togene skal stoppe på Kolbotn.

- Et dobbeltspor vil betyr 11 minutter kortere reisetid til Oslo for pendlerne fra Indre Østfold. Planleggerne regner med at kapasiteten vil øke med 46 prosent med et nytt dobbeltspor fra Ski og at vi kan få flere avganger i rush-tiden, sier han.

Les mer om denne saken i papirutgaven eller PDF-utgaven av Smaalenenes Avis onsdag 1. okrober 2008.