Stor utskiftning av rådmenn bekymrer ikke Kjell - ser ikke for seg noen hurtig exit

Kjell Jogerud har gått fra overvåking av fjellet Mannen til rådmannsstolen i Marker. Han sier det var en lengsel tilbake til vassdrag og vide skoger som trakk ham bort fra fjell, fjorder og rasfare på Vestlandet.